PARP przedstawił nowe zasady realizacji usług zdalnych

Otrzymaliśmy potwierdzenie od IZRPO WŁ, że obowiązują one również Operatorów RPO WŁ oraz MŚP i PŚUR biorące udział w projektach PSF, tj. projektów Przepis na rozwój 2 oraz Przepis na rozwój 3.

Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji usług zdalnych oraz z Instrukcją Wypełniania karty usług opublikowanymi przez PARP na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia – w załączniku.

Operator przy rozliczaniu usług i badaniu kwalifikowalności usługi  oraz podczas prowadzenia kontroli jest zobligowany do kontrolowania spełnienia przez MŚP/PSUR wytycznych PARP.

Informujemy, że wprowadzamy do Regulaminu Rekrutacji zmiany, opisane w piśmie: "Zmiana Regulaminu"  zgodnie z par. 11 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji, czyli obwieszczamy zmianę na stronie www Projektu. Zatem zmiana jest obowiązująca od dnia publikacji na stronie projektu. Zmiany zawarte w piśmie zastępują wcześniejsze zapisy regulaminu odnoszące się do wskazanych zagadnień.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi wytycznymi oraz wzorami wymaganych oświadczeń, celem rozliczenia usług zdalnych.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do mailowego kontaktu z konsultantami lub z infolinią.

 

Pliki do pobrania:

 

Podobne wpisy:

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Kolejne zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu PnR 2 i 3