Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Informujemy, że PARP przedstawił zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964) oraz zobligował podmioty świadczące usługi rozwojowe do ich przestrzegania.

Podmiot, który decyduje się na organizację stacjonarnej usługi rozwojowej musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług.

Najważniejszym dokumentem, z którym należy się zapoznać są „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Treść komunikatu dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

Podobne wpisy:

Kolejne zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu PnR 2 i 3
PARP przedstawił nowe zasady realizacji usług zdalnych