Unia Europejska

Projekt: Przepis na Rozwój

Partnerzy projektu

„Przepis na Rozwój” to projekt realizowany przez HRP Grants we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Polską Izbą Firm Szkoleniowych. Poznaj nas!

HRP

HRP

W HRP Grants od ponad 14 lat wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu finansowania na działania rozwojowe, zarówno w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury jak i R&D. Posiadamy doświadczenie w aplikowaniu o środki krajowe (m.in. KFS, FIO, PFRON), unijne (m.in. ZPORR, SPORZL, POKL, POIG, RPO, POIG), a także fundusze od innych grantodawców (m.in. fundusze norweskie, szwajcarskie). Pracujemy w oparciu o success fee, uzależniając nasze wynagrodzenie od efektów naszej pracy.   Starając się zapewnić pełen profesjonalizm naszych usług wspieramy naszych Klientów nie tylko w procesie aplikowania, lecz również na etapie realizacji dofinansowywanych projektów. Nasza oferta obejmuje zarówno kompleksowe zarządzanie projektami, jak również wsparcie w zakresie wybranych obszarów (sprawozdawczość, zamówienia, dobór bądź realizacja wybranych etapów projektów).

Dowiedz się więcej
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA

ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA

ŁIPH to największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim. Jako instytucja otoczenia biznesu reprezentuje interesy swoich członków wobec administracji lokalnej i państwowej. Izba posiada samodzielną i samofinansującą się strukturę – w takiej formie działa niezmiennie od 1990 roku. Obecnie zrzesza ponad 400 podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, sama będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Przy ŁIPH działa także Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, które stanowią duże usprawnienie dla firm w przypadku sporów gospodarczych.   Hasło przewodnie Izby to: „W trosce o przedsiębiorców”. Izba stanowi przede wszystkim platformę wymiany wiedzy, kontaktów i doświadczeń między przedsiębiorcami, promuje najlepsze praktyki biznesowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Izba prowadzi szereg działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw, rozwój kompetencji pracowników firm, a także wspiera właścicieli przedsiębiorstw poprzez organizację cyklicznych szkoleń i spotkań ze wszystkich obszarów biznesowych.

Dowiedz się więcej
POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa w Polsce organizacja samorządu branżowego, zrzeszająca instytucje świadczące usługi rozwojowe (szkoleniowe, doradcze, coachingowe itp.) z całej Polski. Członkami jest 320 firm i organizacji, wśród których są podmioty małe i duże, początkujące i doświadczone, firmy szkoleniowe i doradcze, uczelnie, organizacje pozarządowe, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form. PIFS wyznacza standardy jakości zarządzania i świadczenia usług rozwojowych, jest autorem i właścicielem Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0, dzieli się dobrymi praktykami i pomaga w ich wdrożeniu, krzewiąc dobrą jakość usług rozwojowych. Izba daje możliwość wymiany doświadczeń, know-how, kontaktów, otwarte imprezy ogólnopolskie i regionalne stwarzają świetne warunki do transferu wiedzy branżowej, nawiązywania i utrwalania relacji. Członkowie PIFS mają szybki i dostęp do wysokojakościowej informacji branżowej w formie warsztatów, seminariów, kongresów, webinarów i cotygodniowego newslettera gospodarczego z komentarzem branżowym.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

INFOLINIA PROJEKTU:

(42) 208-06-06

Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Jeśli masz pytania do projektu, wyślij je do nas przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Klikając przycisk "wyślij", oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnymi pod linkiem: informacje.