Unia Europejska

Projekt: Przepis na Rozwój

Kilka słów o projekcie

„Przepis na Rozwój” to projekt realizowany przez HRP Grants we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Polską Izbą Firm Szkoleniowych. Ponad 14-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury i R&D, pozwoliło firmie na zdobycie rekordowej kwoty 60 mln złotych, przeznaczonej na usługi rozwojowe.

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, trafiają do przedsiębiorców w postaci bonów rozwojowych: krótko i długoterminowych. Za ich pomocą można sfinansować do 80% kosztów kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź doradztwa, coachingu czy mentoringu dla pracowników. To przedsiębiorca decyduje, jaką usługę wykupi – które ze szkoleń będzie najbardziej korzystne dla rozwoju jego przedsiębiorstwa i przyniesie najwięcej korzyści jego pracownikom.

W pierwszej edycji projektu „Przepis na Rozwój” dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw wynosić może od 70 do 80%, w zależności od spełnienia kryteriów wskazanych w §4 ust. 5 Regulaminu Rekrutacji. W drugiej edycji projektu „Przepis na Rozwój” dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw wynosić może od 50 do 80%, w zależności od spełnienia kryteriów wskazanych w §4 ust. 5 Regulaminu Rekrutacji. W trzeciej odsłonie projektu dofinansowanie do usług rozwojowych może wynieść nawet do 80% dla mikro, małych i średnich firm. Limity wsparcia wynoszą odpowiednio: 30 tys. dla mikroprzedsiębiorstw, 80 tys. dla małych firm oraz 300 tys. dla tych średniej wielkości.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, planowane są również nabory dedykowane osobom z niskimi kwalifikacjami oraz pracownikom 50+.

Jedynym warunkiem skorzystania z kursu lub szkolenia jest jego obecność w Bazie Usług Rozwojowych, a wybierać można spośród ponad 26 tys. pozycji.

Aby wziąć udział w projekcie należy zarejestrować się w platformie Bazie Usług Rozwojowych i „Przepis na Rozwój 1”, „Przepis na Rozwój 2” lub „Przepis na Rozwój 3”. Dla średniego przedsiębiorstwa kilka kliknięć i wypełnionych rubryk otwiera drogę do pozyskania nawet 360 tys. złotych (na małe przedsiębiorstwa czeka 72 tys. złotych, w przypadku mikroprzedsiębiorstw kwota wynosi również 72 tys. złotych). Wniosek składa się elektronicznie, określając status przedsiębiorcy, kryteria preferencyjne, rodzaj pomocy i liczbę bonów (wielkość oczekiwanego wsparcia).

Operator programu dokonuje weryfikacji wniosku w ciągu pięciu dni roboczych, a w wyniku jej pozytywnego zakończenia przedsiębiorca otrzymuje wsparcie dedykowanego Doradcy Lokalnego, który pomoże w skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu umowy. Po jej podpisaniu i wpłaceniu wymaganego wkładu własnego, bony pojawią się na koncie przedsiębiorcy w systemie. Pozostaje tylko wybrać rodzaj kursu lub szkolenia i cieszyć się z nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.

Skontaktuj się z nami

INFOLINIA PROJEKTU:

(42) 208-06-06

Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Jeśli masz pytania do projektu, wyślij je do nas przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Klikając przycisk "wyślij", oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnymi pod linkiem: informacje.