Zmiany w realizacji projektu w sytuacji epidemiologicznej – ważny komunikat operatora!

Łódź, dnia 20.03.2020 r.

Dot. projektu Przepis na Rozwój 2 i Przepis na Rozwój 3

Szanowni Państwo

Otrzymaliśmy jako Operator odpowiedź na nasze pytania od Urzędu Marszałkowskiego oraz wytyczne odnośnie postępowania w sytuacji epidemiologicznej podczas realizacji projektu Przepis na rozwój 2 oraz Przepis na rozwój 3.

Poniżej przekazujemy wytyczne IZ oraz szczegółowe rozwiązanie jakie wprowadzamy:

  1. Przedłużamy ważność bonów dla naborów K23 i K24 w projekcie Przepis na Rozwój 2, tj.
  • Nabór K23, Data naboru: 4.02.2020 r., bony krótkie, data ważności bonów: do 31 marca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług) – zmiana ważności bonów do 15 czerwca 2020.
  • Nabór K24, Data naboru: 5.02.2020 r., bony krótkie, data ważności bonów: do 31 marca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług) – zmiana ważności bonów do 15 czerwca 2020.
  1. Przedłużamy ważność bonów dla naborów K1 i K2 w projekcie Przepis na Rozwój 3, tj.
  • Nabór K1, Data naboru: 25.02.2020 r., bony krótkie, data ważności bonów: do 24 maja 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług) – zmiana ważności bonów do 15 czerwca 2020.
  • Nabór K2, Data naboru: 26.02.2020 r., bony krótkie, data ważności bonów: do 25 maja 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług) – zmiana ważności bonów do 15 czerwca 2020.
  1. Dla bonów długoterminowych znosimy zapis mówiący o konieczności rozpoczęcia korzystania ze wszystkich usług rozwojowych w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2. Zgodnie z wytycznymi IZ nie ma możliwości kwalifikowania w projekcie usług e-learningowych czyli realizowanych w formie pracy własnej na platformie zdalnej.
  3. Dopuszczamy możliwość realizacji usług za pośrednictwem Skype. Operator musi mieć możliwość weryfikacji faktu bieżącego świadczenia usługi rozwojowej, a nie jedynie jej późniejszego odczytu. Operator powinien mieć udostępniony przez podmiot świadczący usługi dostęp (poprzez zalogowanie) do trwającej usługi. Jednocześnie dostęp powinien być nieograniczony w czasie trwania usługi, tj. możliwy w każdej chwili trwania usługi rozwojowej (zgodnie z harmonogramem znajdującym się w karcie usługi), tak aby Operator miał możliwość w dowolnym momencie usługi rozpocząć jej kontrolę. Zatem PŚUR tworząc kartę powinien: określić w niej formę realizacji usługi jako: przez określony komunikator internetowy np. Skype oraz podać login prowadzącego na wskazanym komunikatorze oraz obligatoryjnie umożliwiać dostęp Operatorowi (podczas każdych zajęć określonych w harmonogramie) do grupy zajęciowej online poprzez dodanie do każdej grupy szkoleniowej jako uczestnika podmiotu HRP. Zatem jeśli po rozpoczęciu szkolenia HRP będzie chciało dołączyć do grupy online powinno mieć taką możliwość. Login HRP do Skypa: Kontroler HRP. Loginy do innych platform Operator będzie podawał w miarę potrzeb. Odnośnie list obecności wymaganych do rozliczenia usługi od PŚUR – jesteśmy w trakcie ustaleń z UM w jakiej formie PŚUR będzie potwierdzał 80% frekwencję każdego uczestnika przy tej formie realizacji usługi.
  4. Usługi w trakcie realizacji (usługi, na które nastąpił zapis przez BUR z ID wsparcia)

W przypadku, w którym usługa zostanie zrealizowana w innym terminie (zmiana terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z  koronawirusem) proszę postępować zgodnie z komunikatem na stronie BUR:

„W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Karcie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni  przed jej rozpoczęciem, zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń. 11 marca br. do wszystkich operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptacji rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej. Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępowań jak dotychczas. W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.

W przypadku usług, których realizacja się już fizycznie rozpoczęła (tj. zrealizowano kilka dni usługi, obecnie zajęcia nie są realizowane, pozostało kilka dni do zrealizowania) z uwagi na obecną sytuację rekomendujemy przesunięcie drugiej części szkolenia na inny termin i postępowanie z kartą usługi jw. lub, jeśli to możliwe, dokończenie usługi w formie zdalnej poprzez np. Skypa.

W sytuacji, gdy usługa z jakichś obiektywnych przyczyn nie będzie mogła być zrealizowana w innym terminie, a jej  przerwanie wystąpiło w  związku  z  epidemią  Operator będzie podejmował decyzje indywidualnie, w tym będzie rozpatrywał możliwość zapłaty za część zrealizowanej usługi, o ile frekwencja wyniosła min. 80%.

Zespół projektu Przepis na Rozwój

Podobne wpisy:

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Kolejne zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu PnR 2 i 3