Zmiany w regulaminie korzystne dla MŚP

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy następujące zmiany i uproszczenia w regulaminie projektu:

  • zmiana sankcji w przypadku niewpłacenia wkładu własnego lub złożenia nieprawdziwego oświadczenie o wykorzystaniu pomocy deminimis, teraz przedsiębiorca zostaje zawieszony jedynie na okres naboru, w którym składał wniosek (wcześniej był zawieszony na dwa kolejne nabory),
  • zmiana w przypadku rezygnacji z bonów - do 20% bonów można zrezygnować (zwracany jest wkład własny w wysokości takiej w jakiej zrezygnowano z bonów),
  • w przypadku kiedy usługa rozwojowa nie odbędzie się z winy Instytucji Szkoleniowej, uczestnik może nie stracić wkładu własnego, który jest zwracany – niezbędny w tym przypadku jest e-mail wyjaśniający daną sytuację.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem i usprawnią korzystanie z możliwości jakie projekt Przepis na Rozwój.

Podobne wpisy:

Zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu Przepis na Rozwój 3
Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych