Przedłużamy Przepis na Rozwój 2

Spieszymy z dobrą informacją – projekt Przepis na Rozwój 2 został przedłużony do kwietnia! Nabór zostanie ogłoszony na początku lutego, o czym będziemy informować niebawem na stronie oraz profilu FB Przepis na Rozwój. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem projektu dostępnym na stronie w związku ze wprowadzonymi zmianami:

  • W ramach projektu nie ma możliwości realizacji usług doradczych!
  • Aby uczestnik zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia bądź innej o świadczeniu usług był kwalifikowany jego okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej. Jeżeli okres będzie krótszy pracownik nie zostanie zakwalifikowany do projektu. Odpowiedzialność za weryfikację ponosi MŚP.
  • Rozszerzono definicję pozostawania w stosunku prawnym lub faktycznym oraz dodano podpunkty do par. 7 pkt 5.
    Nowy regulamin do pobrania.

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023