Ostatnie nabory w Przepisie na Rozwój 2!

Ogłaszamy ostatnie nabory w PNR 2 w terminach 4 i 5 lutego 2020 r.

Nabór K23

Nabór dedykowany dla mikro i małych firm.

Nabór dedykowany wyłącznie dla mikro i małych firm. Z naboru są wyłączone firmy średnie – nie mogą aplikować, ich wnioski zostaną odrzucone.

Data naboru: 4.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 000 zł

Liczba bonów: 8 400 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 31 marca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10

Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów!

W przypadku nie dostarczenia dokumentów rozliczeniowych w wymaganym terminie usługi nie zostaną rozliczone.

Nabór K24

Nabór dedykowany dla MŚP, które chcą przeszkolić pracowników w wieku 50 plus

Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP chcących przeszkolić określoną grupę pracowników. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej.

Data naboru: 5.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja) : 596 040 zł

Liczba bonów: 9 934 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 31 marca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10

Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów!

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023