Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe nabory w ramach projektu Przepis na Rozwój 3!

Nabór K48

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 16.08.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 100 030,00 zł.
 • Ilość bonów: 1429.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 15.11.2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K49

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd ).

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 18.08.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 525 000,00 zł.
 • Ilość bonów: 7500 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 15.11.2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K50

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 21.08.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 1 313 340,00 zł.
 • Ilość bonów: 18 762 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 15.11.2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznana się z wnioskiem oraz do przygotowania niezbędnych informacji. Wzór wniosku wraz z instrukcją pomagającą w wypełnieniu dostępny jest na stronie informacyjnej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Podobne wpisy:

Nowe terminy naborów w ramach projektu Przepis na Rozwój – maj-czerwiec 2023
Nabór K47 odwołany z powodu problemów technicznych!