Nowe nabory w ramach projektu PnR 3 – czerwiec ’21

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nowe nabory w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3.

 

Nabór K19

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

Data naboru: 14.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł

Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 13.09.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

 

Nabór K20

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

Data naboru: 15.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł

Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 14.09.2021r. (termin zakończenia realizacji usług).

Podobne wpisy:

Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień-wrzesień 2021