Zmiany w Regulaminie BUR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 17.05.2021 r. opublikowany został zmieniony Regulamin BUR oraz dokonano modyfikacji systemu informatycznego.

Główne zmiany, które wprowadzone zostały w Regulaminie BUR:

Regulamin:

 • dodano nowy załącznik nr 5 – „Standard usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w słowniczku – przywołano definicję „Standardu usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w par. 7 – dodano zapis wskazujący na obowiązek przestrzegania przez Dostawców Usług nowego załącznika do Regulaminu BUR.

Zał. 2 do Regulaminu – Karta Usług (KU):

 • wprowadzono pola dotyczące określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w czasie rzeczywistym, mieszana),
 • dodano definicje form świadczenia usług rozwojowych,
 • dostosowano adekwatnie pozostałe pola Kart Usług w zakresie warunków świadczenia usługi zdalnej,
 • usunięto podrodzaj usługi – e-learning,
 • wprowadzono pole dotyczące opisu sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się.

Zał. 4 – Zasady funkcjonowania Dostawcy Usług (DU) w BUR:

 • wprowadzono treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia formy zdalnej świadczenia usług (Podrozdział 1.8, 1.9 oraz 4.1) – w tym wprowadzono część zapisów dotychczasowych Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych,
 • doprecyzowano zapisy w podrozdziale 1.6 w zakresie certyfikatów i dokumentów potwierdzających udzielenie akredytacji.

Zmiany w zapisach Regulaminu zostały odzwierciedlone w systemie informatycznym BUR, do którego wprowadzono nowe mechanizmy oraz funkcjonalności:

 • określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w czasie rzeczywistym, mieszana) – w formularzu wstępnym Dostawca usług, oprócz rodzaju oraz podrodzaju świadczonej usługi będzie musiał wskazać formę jej świadczenia. Po dokonanym wyborze system automatycznie wyświetli odpowiednie pola w formularzu Karty usługi;
 • sposobu weryfikacji efektów uczenia się – w sekcji „Główny cel usługi” wprowadzono pole opisowe dotyczące sposobu weryfikacji efektów uczenia się;
 • warunków technicznych świadczenia usług zdalnych – dla form zdalnych świadczenia usługi wprowadzono pole dotyczące opisu warunków technicznych, jakie musi spełnić uczestnik, aby móc w pełni skorzystać z usługi;
 • informacja o materiałach dla uczestników – dodatkowe pole opisowe dotyczące materiałów dydaktycznych dla uczestnika, jakie otrzyma on podczas udziału w usłudze;
 • usługi dotychczas opublikowane w systemie zostaną zmapowane do odpowiednich form świadczenia usługi.

Podobne wpisy:

Instrukcja rejestracji konta w BUR oraz zapisu na usługę
Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych