Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień-wrzesień 2021

Nabór D5

Nabór na bony długoterminowe dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników, którzy chcą zrealizować studia podyplomowe. Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP, niezależnie od tego czy wcześniej uzyskali dofinansowanie w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, gdzie MŚP zobowiązuje się do realizacji wyłącznie studiów podyplomowych. Studia będzie można realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

 • Data naboru: 30.08.2021 r. o godzinie 8:00
 • Kwota naboru (alokacja): 471 030,00 zł
 • Ilość bonów: 6729 bonów

Bony długoterminowe – dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 30.09.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K21

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

 • Data naboru: 31.08.2021 r. o godzinie 8:00
 • Kwota naboru (alokacja): 798 000,00 zł
 • Ilość bonów: 11 400 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 30.11.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K22

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu. Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

 • Data naboru: 01.09.2021 r. godz. 8:00
 • Kwota naboru (alokacja): 518 210,00 zł
 • Ilość bonów: 7403 bony

Bony krótkie, data ważności bonów do: 01.12.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K23

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla mikro oraz małych przedsiębiorstw, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu. Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 02.09.2021 r. godz. 8:00
 • Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł
 • Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 02.12.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Przypominamy, że od tych naborów w życie wchodzi nowy wniosek o bony rozwojowe. Wzór wniosku wraz z instrukcją pomagającą w wypełnieniu dostępny jest na stronie informacyjnej Projektu w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznana się z nim oraz do przygotowania niezbędnych informacji.

 

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023