Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – maj-czerwiec 2023

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe nabory w ramach projektu Przepis na Rozwój 3!

Nabór K45

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 24.05.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 499 940,00 zł.
 • Ilość bonów: 7142.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Nabór K46

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 31.05.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 799 960,00 zł.
 • Ilość bonów: 11 428 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Nabór K47

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 7.06.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 4 282 040,00 zł.
 • Ilość bonów: 61 172 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznana się z wnioskiem oraz do przygotowania niezbędnych informacji. Wzór wniosku wraz z instrukcją pomagającą w wypełnieniu dostępny jest na stronie informacyjnej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023