Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – luty 2023

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe nabory w ramach projektu Przepis na Rozwój 3!

W związku z dużym zainteresowaniem naborami K42, K43, K44 Operator informuje o wydłużeniu czasu na weryfikację złożonych wniosków oraz o wydłużeniu terminu ważności bonów. Okres ważności bonów krótkoterminowych obowiązywać będzie przez 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Prosimy także, aby w trakcie weryfikacji wniosków dołączali Państwo dokumenty finansowe wymagane do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa – pozwoli to znacznie skrócić proces weryfikacji wniosków, dzięki czemu będą mogli Państwo szybciej skorzystać z usług rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się z przygotowaną dla Państwa informacją w tym zakresie: informacja – dokumenty finansowe.

Przedsiębiorców, którzy nie zamknęli jeszcze roku obrotowego 2022 prosimy o dosłanie także oświadczenia: Oświadczenie Przedsiębiorcy dot. braku zamkniętego okresu sprawozdawczego 2022.

Nabór K42

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 14.02.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 1 316 000,00 zł.
 • Ilość bonów: 18 800 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 14 maja 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K43

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 16.02.2023 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 4 601 450,00 zł.
 • Ilość bonów: 65 735 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 16 maja 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K44

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 20.02.2023  r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 3 259 760,00 zł.
 • Ilość bonów: 46 568 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 20 maja 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznana się z wnioskiem oraz do przygotowania niezbędnych informacji. Wzór wniosku wraz z instrukcją pomagającą w wypełnieniu dostępny jest na stronie informacyjnej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023