Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – kwiecień 2022

Informujemy o nowych naborach w ramach projektu Przepis na Rozwój 3 (kwiecień 2022).

Nabór K29

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 4.04.2022 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 1 157 800,00 zł.
 • Ilość bonów: 16 540 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 4 lipca 2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K30

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 6.04.2022 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 629 510,00 zł.
 • Ilość bonów: 8993 bony.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 6 lipca 2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K31

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

 • Data naboru: 8.04.2022 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 325 150,00 zł.
 • Ilość bonów: 4645 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 8 lipca 2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznana się z wnioskiem oraz do przygotowania niezbędnych informacji. Wzór wniosku wraz z instrukcją pomagającą w wypełnieniu dostępny jest na stronie informacyjnej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023