Przepis na Rozwój 3 – dodatkowe dokumenty do naborów (od kwietnia 2022)

Szanowni Państwo,

w trosce o zachowanie staranności w zakresie wydatkowania środków publicznych informujemy, że od kolejnych naborów, które będą miały miejsce w dniach 4, 6 oraz 8 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorcy, których wnioski o bony rozwojowe znalazły się na liście głównej będą zobowiązani dostarczyć w terminie 5 dni kalendarzowych (dokładna data zostanie podana w mailu od Operatora) następujące dokumenty:

  1. dokumentację potwierdzającą stan zatrudnienia w MŚP (RJP) (również dla przedsiębiorstw powiązanych, jeśli dotyczy) – w postaci oświadczenia dotyczącego metodologii wyliczenia RJP za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe. We wniosku o Umowę Wsparcia podali Państwo wielkość zatrudnienia, zatem prosimy o przesłanie wyliczenia podanych danych. Informacja może być podana w postaci tabelarycznej lub pisemnej. Jeżeli firma nie zatrudnia pracowników wystarczy informacja pisemna, iż ich nie zatrudnia.
  2. dokumentację potwierdzającą roczny obrót ze sprzedaży netto przedsiębiorstwa (oraz przedsiębiorstw powiązanych, jeśli dotyczy) za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe (w zależności od obowiązków danego MŚP: rachunek zysków i strat, bilans, PIT 36, PIT 36 L, PIT B, PIT 28, PIT 28 S, PIT 16A) plus oświadczenie dotyczące metodologii obliczenia obrotów ze sprzedaży netto w przypadku firm powiązanych.

Wszystkie przekazywane dokumenty powinny być przesłane z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego (UPO – przy rozliczeniach składanych elektronicznie lub potwierdzenie urzędnika US – jeżeli PIT składany był w formie papierowej).

Przy rachunku zysków i strat – potwierdzenie złożenia dokumentów do KRS.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości przedstawienia potwierdzenia złożenia dokumentów to konieczny jest podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na dokumentach + oświadczenie, że przedstawione dokumenty są tożsame z tymi złożonymi do KRS/US.

Dokumenty te są konieczne do potwierdzenia wskazanej we wniosku wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia tabeli finansowej we wniosku znajdą Państwo w załączniku nr 6 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu „Instrukcja pomagająca w określeniu statusu Przedsiębiorstwa” (dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”)

W przypadku braku przesłania w/w dokumentacji wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych bez możliwości odwołania.

Informujemy również, że nie ma możliwości poprawy danych we wniosku – dane finansowe oraz dane dotyczące zatrudnienia muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022