Nabór w projekcie „Przepis na Rozwój 2”

Ogłaszamy kolejny nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 2”. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które chciałyby przeszkolić pracowników o niskich kwalifikacjach. Od 10 października na firmy z sektora MŚP czeka 815 880 zł.

Warunkiem kwalifikowalności kosztów usług rozwojowych jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

- pracownicy są osobami o niskich kwalifikacjach

- do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 2.

 

Podczas zawierania umowy o wsparcie pracodawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w ramach projektu przeszkoleni zostaną wyłącznie pracownicy o niskich kwalifikacjach. Zgodnie z  Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) „pracownikiem o niskich kwalifikacjach” jest osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne (dotyczy to również osób, które ukończyły Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające lub Zasadniczą Szkołę Zawodową). Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

 

Data rozpoczęcia naboru: 10.10.2019, godz. 8.00

Alokacja: 13 598 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 25.11.2019.

Ze względu na kończący się projekt usługę należy rozliczyć do 29 listopada 2019 roku.

Podobne wpisy:

Październikowy nabór do projektu PnR1
Baza Usług Rozwojowych PARP – co to jest i dlaczego jest tak ważna