Dwa ostatnie nabory w projekcie Przepis na Rozwój 1

Ogłaszamy dwa nabory w ramach projektu „Przepis na Rozwój 1”. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się w naborze dwudziestym przedsiębiorstwa, które chciałyby przeszkolić pracowników 50+ natomiast w naborze dwudziestym drugim firmy, które wcześniej nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 1. Łączna alokacja wyniesie 2 040 000 zł.

Nabór nr 20 w projekcie PnR1 dla przedsiębiorstw, które chciałyby przeszkolić pracowników 50+

W ramach projektu będzie można przeszkolić wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wnioski na szkolenia pracowników, którzy nie osiągnęli 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, w którym MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników, którzy w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR będą mieli ukończone 50 lat.

Data rozpoczęcia naboru: 8.11.2019, godz. 8.00

Alokacja: 1 020 000 zł – 17 000 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 16.12.2019

Termin ostatecznego rozliczenia: 19.12.2019

Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów. W przypadku niedostarczenia dokumentów w wymaganym terminie usługi nie zostaną rozliczone.

Nabór nr 22 w projekcie PnR1 dla nowych MŚP

Nabór jest dedykowany dla nowych MŚP, czyli dla tych firm, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na rozwój 1.

Data rozpoczęcia naboru: 13.11.2019, godz. 8.00

Alokacja: 1 020 000 zł – 17 000 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 16.12.2019

Termin ostatecznego rozliczenia: 19.12.2019

Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów. W przypadku niedostarczenia dokumentów w wymaganym terminie usługi nie zostaną rozliczone.

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3