Kolejny nabór dedykowany

 

Najbliższy nabór, który rozpocznie się 8 lipca o godzinie 8:00, dedykowany będzie MŚP, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 1. Oznacza to, że rozpatrywane będą wnioski tylko i wyłącznie firm nie korzystały do tej pory ze wsparcia w projekcie Przepis na Rozwój 1 (nie podpisały umów wsparcia w ramach projektu i nie skorzystały z usług rozwojowych). Wnioski firm, które były już uczestnikami projektu i korzystały ze wsparcia będą odrzucane na etapie weryfikacji.

Nabór dedykowany to efekt zaleceń Instytucji Zarządzającej oraz realizacja postulatów przedsiębiorców.

Przypominamy również, że po ostatnich nowelizacjach Regulaminu Rekrutacji obowiązują nowe limity kwotowe usług rozwojowych objętych wsparciem (dofinansowanie i wkład):

  • 72.000 złotych dla mikroprzedsiębiorcy,
  • 72.000 złotych dla małego przedsiębiorcy,
  • 360.000 złotych dla średniego przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje:

  • Alokacja – 100.000 bonów.
  • Data najpóźniejszego startu – 30.09.2019.
  • Data najpóźniejszego końca – 30.09.2019.

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3