Zmiany w Regulaminie Rekrutacji

Z dniem 25.06.2019 r. wchodzą w życie znowelizowane Regulaminy Rekrutacji dla projektów „Przepis na Rozwój 1” oraz „Przepis na rozwój 2”.

Z uwagi na zalecenia Instytucji Zarządzającej RPO WŁ, przekazane w piśmie do Operatorów z dnia 5.06.2019 oraz 14.06.2019, dotyczące zmian w procedurach udzielania wsparcia wprowadziliśmy zmiany w dokumentacji projektowej (szczegółowe wykazy zmian zawierają notatki służbowe stanowiące załączniki do informacji). Jednocześnie zamieszczamy na stronie znowelizowane Regulaminy, które obowiązują od dnia 25.06.2019 r.

Znowelizowane zasady mają zastosowanie do usług, na które zapisy nastąpiły z dniem wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu.

Najważniejsza zmiana:

Zapis na usługę przy użyciu ID musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed jej rozpoczęciem.

Niezachowanie określonego terminu zapisu na usługę przy użyciu ID powoduje, że usługa jest niekwalifikowana, tzn. Operator nie sfinansuje kosztów takiej usługi.

Zmiany Regulaminu umożliwią realizację obligatoryjnych wizyt monitoringowych i wynikają z zaleceń IZ. Operator podczas rozliczania będzie weryfikował datę, godzinę i minutę zapisu na podstawie zestawień Jaseper z BUR.

Przykład 1:

Usługa zgodnie z zapisami w karcie BUR rozpoczyna się w dniu 25 czerwca o godz. 8.00 rano.

Uczestnicy zostali zapisani na usługę w dniu 25 czerwca po północy, o godzinie 00:01  - usługa jest niekwalifikowana. Mimo iż zapis uczestników nastąpił przed rozpoczęciem usługi, nie zachowany został wymagany termin zapisu - jeden dzień przed rozpoczęciem usługi (zapis powinien nastąpić najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia poprzedniego).

Przykład 2:

Usługa zgodnie z zapisami w karcie BUR rozpoczyna się w dniu 25 czerwca o godz. 8.00 rano.

Uczestnicy zostali zapisani na usługę w dniu 24 czerwca o godzinie 23.59 - usługa jest kwalifikowana, gdyż zapis uczestników nastąpił przed rozpoczęciem usługi - jeden dzień przed, do godziny 23:59:59.

Zmianie ulega również wysokości limitów na firmę w projekcie Przepis na Rozwój 1

Zmniejszono wysokości limitów na firmę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Limity wynoszą obecnie:

Limity kwotowe usług rozwojowych objętych wsparciem (dofinansowanie i wkład):

  • 72.000 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych dla mikroprzedsiębiorcy,
  • 72.000 ( siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych dla małego przedsiębiorcy,
  • 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych dla średniego przedsiębiorcy.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022