Zmiana terminu naboru i podział alokacji – lipiec 2019

Nie jeden, a trzy nabory dedykowane czekają nas na finiszu projektu Przepis na Rozwój 1.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom przedsiębiorców oraz stosując się do zaleceń Instytucji Zarządzającej, ogłaszamy następujące nabory:

 

15 lipca 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla MŚP, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 1.

Alokacja: 33 000 bonów krótkoterminowych

Data najpóźniejszego startu: 30.09.2019

Data najpóźniejszego końca: 30.09.2019

 

17 lipca 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP, które chcą przeszkolić pracowników 50+ (którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1)

Nabór skierowany jest do wszystkich MŚP, które chcą przeszkolić określoną grupę pracowników, spełniającą łącznie dwa warunki:

  • pracownicy są w wieku 50 +,
  • do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1.

Spełnienie obu warunków jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Przeszkolenie osób zatrudnionych w wieku poniżej 50 lat oraz pracowników, którzy otrzymali już wsparcie w ramach projektu (zostali zapisani na usługi rozwojowe w projekcie Przepis na Rozwój 1 w BUR) nie będą kwalifikowane. Na etapie podpisywania umowy wymagane będzie podpisanie oświadczenia, w którym MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 + (osób, które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR osiągnęły 50 lat lub więcej) i którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1.

Alokacja: 34 000 bonów krótkoterminowych

Data najpóźniejszego startu: 30.09.2019

Data najpóźniejszego końca: 30.09.2019

 

19 lipca 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla nowych MŚP, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne)

Nabór dedykowany dla MŚP spełniających łącznie dwa warunki:

  • są w trakcie procesów restrukturyzacyjnych,
  • do tej pory nie otrzymały wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1.

Alokacja: 33 000 bonów krótkoterminowych

Data najpóźniejszego startu: 30.09.2019

Data najpóźniejszego końca: 30.09.2019

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3