Komunikat dla Podmiotów Świadczących Usługi Doradcze

Operator HRP Group Sp. z o.o prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość przygotowywanych kart usług doradczych.

Karta musi być przygotowana zgodnie z Instrukcją wypełniania karty usługi doradczej BUR, która zawiera informacje jak powinna być opisana usługa doradcza oraz jej cel. (karta usługi wraz z instrukcją jej wypełniania dostępna TUTAJ). Karta nie może zawierać zwrotów, które mogą wskazywać na szkoleniowy charakter usługi (np. „szkolenie”).

Nieprawidłowo sporządzone karty usługi będą skutkowały niekwalifikowaniem wydatków w ramach projektu.

Podobne wpisy:

Biuro projektu nie pracuje 2 maja 2019
Informacja dotycząca rozliczania usług doradczych