Komunikat

Operator HRP Group Sp. z o.o informuje, że wstrzymuje rozliczanie usług doradczych, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, z uwagi na wątpliwości zgłoszone przez Urząd Marszałkowski w zakresie charakteru świadczonych tychże usług.

Po otrzymaniu szczegółowych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie kwalifikowania usług doradczych operator rozpocznie realizować płatności.

Podobne wpisy:

Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3
Nowy załącznik nr 8 do Umowy Wsparcia od naborów K32, K33 i K34