Komunikat

Operator HRP Group Sp. z o.o informuje, że wstrzymuje rozliczanie usług doradczych, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, z uwagi na wątpliwości zgłoszone przez Urząd Marszałkowski w zakresie charakteru świadczonych tychże usług.

Po otrzymaniu szczegółowych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie kwalifikowania usług doradczych operator rozpocznie realizować płatności.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022