Informacja dotycząca rozliczania usług doradczych

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, bazując na dotychczasowych doświadczeniach w rozliczaniu projektów w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania i w trosce o prawidłowość dystrybucji środków unijnych, zwraca uwagę na konieczność dokładnego rozliczania usług rozwojowych, w tym weryfikację dokumentów przedkładanych przez PŚUR.

Operator HRP Group Sp. z o.o po raz kolejny zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość przygotowywanych kart usług doradczych. W przypadku wykrycia rozbieżności zapisów w Karcie Usługi lub pomiędzy Kartą a pozostałymi dokumentami Instytucja Zarządzająca, kierując się zasadą racjonalności wydatków, może koszt dotyczący danej usługi uznać za niekwalifikowalny w całości lub w części.

Skan pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dostępny jest tutaj.

Podobne wpisy:

Usługi doradcze rozliczamy od 11 stycznia