Zmiana alokacji w naborze nr 22 w projekcie PnR1

Informujemy, że kwota alokacji w naborze nr 22 w projekcie Przepis na Rozwój 1 uległa zmianie. Ostatecznie alokacja wyniesie 732 000 zł – 12 200 bonów.

Nabór jest dedykowany dla nowych MŚP, czyli dla tych firm, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 1.

Podobne wpisy:

Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3
Nowy załącznik nr 8 do Umowy Wsparcia od naborów K32, K33 i K34