Ostateczny termin złożenia dokumentów rozliczeniowych w PNR 1 i 2

Prosimy firmy szkoleniowe o pilne wgrywanie kompletnych i prawidłowych dokumentów rozliczeniowych. W grudniu kończymy realizację edycji 1 oraz 2 Przepisu na Rozwój.
Ostateczna data przekazania dokumentów to 19.12.2019 r. Dokumenty po tym terminie przyjmować będziemy tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie usługi są niekwalifikowane i nie zostaną rozliczone.

Podobne wpisy:

Zmiany w Regulaminie projektu „Przepis na Rozwój 3” – 28 grudnia 2021
Zmiany w Regulaminie projektu „Przepis na Rozwój 3” – od stycznia 2022