Zmiana adresu ŁIPH – partnera projektu Przepis na Rozwój 3

Informujemy że zmianie uległ adres Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – partnera w projekcie Przepis na Rozwój 3, odpowiedzialnego za podpisywanie umów i kompletowanie załączników.

Nowy adres to:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 5 lokal 2 (I piętro)
91-415 Łódź.

Prosimy o dostarczanie dokumentów projektowych (oryginałów umów i załączników) pod powyższy adres.

Adresy mailowe oraz numery telefonów doradców lokalnych pozostają bez zmian.

Podobne wpisy:

Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3
Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022