Ruszają nabory w Przepisie na Rozwój 3!

Poniżej przedstawiamy plan naborów:

Nabór K1

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus . Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP chcących przeszkolić określoną grupę pracowników. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Data naboru: 25.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Liczba bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 24 maja 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10.

Nabór K2

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Data naboru: 26.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 25 maja 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10.

Nabór D1

Nabór bonów długoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus . Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP chcących przeszkolić określoną grupę pracowników. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Data naboru: 27.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 385 000 zł

Ilość bonów: 5 500 bonów

Bony długie- dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 31 marca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10.

Nabór D2

Nabór bonów długoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Data naboru: 28.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 385 000 zł

Ilość bonów: 5 500 bonów

Bony długie- dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 31 marca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 3 dzień roboczy po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x 10.

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023