Procedury związane z sytuacją zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w związku ze zwiększonymi środkami zapobiegającymi możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy o wprowadzeniu wyjątkowej procedury zdalnego podpisywania umów w ramach Projektów Przepis na Rozwój 2 oraz Przepis na Rozwój 3. Od piątku 13.03.2020 r. doradcy w Łodzi z Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej nie będą podpisywać umów w biurach. Nowa procedura stosowana będzie do odwołania. Nowa procedura pozwoli na kontynuowanie procesu zawierania umów w innej niż dotychczas formie. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią.

Opcja 1 – dostarczenie skanu dokumentów

  1. Doradca lokalny skontaktuje się z Państwem telefonicznie i pozyska wszelkie niezbędne dane do przygotowania Umowy Wsparcia oraz przygotuje Państwu wszelkie dokumenty.
  2. Otrzymają Państwo drogą mailową skan podpisanych dokumentów wraz z instrukcją, w których miejscach należy podpisać umowę. Wiadomość będzie wysłana z potwierdzeniem dostarczenia oraz odczytania wiadomości. Koniecznie prosimy o zwrotne potwierdzenie drogą e-mail przeczytania wiadomości (poprzez opcję odpowiedz wszystkim).
  3. Prosimy o wydrukowanie przesłanego skanu dokumentów, podpisanie, zeskanowanie oraz odesłanie drogą mailową do doradcy, który wgra dokumenty do systemu. Wówczas zostanie przez Konsultanta zweryfikowana umowa. Po otrzymaniu od Państwa wkładu własnego na konto projektowe zostanie nadane Państwu ID Wsparcia, dzięki czemu będzie można realizować usługi zgodnie z zapisami umowy. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają możliwości zeskanowania umowy, mogą dostarczyć podpisany skan w zamkniętej kopercie do biura doradców.
  4. Po odwołaniu procedury zdalnego podpisywania umów skontaktujemy się z Państwem, umawiając się na spotkanie w celu uzupełnienia oryginalnych dokumentów.

Opcja 2 – dostarczenie oryginałów do biura

  1. Doradca lokalny skontaktuje się z Państwem telefonicznie i pozyska wszelkie niezbędne dane do przygotowania Umowy Wsparcia oraz przygotuje Państwu wszelkie dokumenty.
  2. Doradca odeśle przygotowane dokumenty drogą mailową wraz z instrukcją, w których miejscach należy podpisać umowę.
  3. Koniecznie prosimy o zwrotne potwierdzenie drogą e-mail przeczytania wiadomości (poprzez opcję odpowiedz wszystkim).
  4. Otrzymaną umowę wraz ze wszystkimi załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i w zamkniętej kopercie dostarczyć do biura w ciągu 8 dni roboczych od dnia zaakceptowania wniosku.
  5. Doradca po sprawdzeniu podpisze dostarczone dokumenty, zeskanuje i wgra umowę wraz z załącznikami do systemu. Konsultant zweryfikuje poprawność dokumentów i po otrzymaniu wkładu własnego zostanie Państwu nadane ID wsparcia i będą mogli Państwo realizować usługi rozwojowe.
  6. Jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami zostanie odesłany Państwu pocztą.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie ustaleń z Urzędem Marszałkowskim odnośnie podjęcia innych działań umożliwiających Państwu realizację szkoleń, np. wydłużenie terminów ważności bonów czy dopuszczenie zdalnej formy realizacji usług. O wszelkich ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Podobne wpisy:

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Kolejne zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu PnR 2 i 3