Ponowne uruchomienie naborów K9 i D3

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że alokacje w naborach K9 i D3 nie zostały w pełni wykorzystane ponownie uruchamiamy możliwość składania wniosków.

Nabory rozpoczną się w dniu 1.09.2020 r. o godzinie. 8.00.

Przypominamy:

Nabór K9

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w projekcie, chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

Bony krótkie, data ważności bonów: do 24 listopada 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Nabór D3

Nabór bonów długoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Nabór dedykowany dla nowych MŚP, którzy nie brali udziału w projekcie, chcących przeszkolić pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Bony długie – dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 31 października 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3