Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3

Informujemy o nowych naborach w ramach projektu Przepis na Rozwój 3. Poniżej zamieszczamy terminy wraz z dodatkowymi informacjami:

Nabór D3

Nabór bonów długoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Nabór dedykowany dla nowych MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Data naboru: 26.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 385 000 zł

Ilość bonów: 5 500 bonów

Bony długie – dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 31.10 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór D4

Nabór bonów długoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Nabór dedykowany dla nowych MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkli pracowników z niskimi kwalifikacjami. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach – pracownik o niskich kwalifikacjach tj. osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Data naboru: 27.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 385 000 zł

Ilość bonów: 5 500 bonów

Bony długie – dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 31.10.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K9

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis Na Rozwój 3.

Data naboru: 24.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 24 listopada 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Nabór K10

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

Data naboru: 25.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 25 listopada 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3