Okres wykorzystania bonów długoterminowych

W związku z trwającym naborem przypominamy, że bony rozwojowe długoterminowe służą do realizacji dłuższych usług rozwojowych – co ważne- ostateczna data rozpoczęcia korzystania ze wszystkich usług rozwojowych musi nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zaś ostateczna data zakończenia korzystania z nich to 31.10.2019 roku.

Przykłady:

Przykład prawidłowego wykorzystania bonów długoterminowych:

Podpisaliśmy umowę na bony w dniu 1 października i chcemy w ramach umowy zrealizować dwa szkolenia- pierwsze z nich rozpocznie się 20 października, a drugie – 30 października.

Oba szkolenia są usługami kwalifikowanymi, które mogą być refundowane w ramach projektu, ponieważ oba szkolenia rozpoczynają się w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Przykład nieprawidłowego wykorzystania bonów długoterminowych:

Podpisaliśmy umowę na bony w dniu 1 października i chcemy w ramach umowy zrealizować dwa szkolenia- pierwsze z nich rozpocznie się 20 października, a drugie – 20 listopada.

Pierwsze ze szkoleń jest w tym przypadku usługą kwalifikowaną,  która może być refundowana w ramach projektu, zaś drugie szkolenie jest usługą niekwalifikowaną ponieważ nie jest spełniony warunek o rozpoczęciu szkolenia w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy i taka usługa nie będzie dofinansowana w ramach projektu.

Podobne wpisy:

Nabór w projekcie „Przepis na Rozwój 2”
Październikowy nabór do projektu PnR1