Od 1 stycznia 2022 obowiązuje nowy Regulamin BUR

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 01.01.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin BUR.

1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie BUR i jego załącznikach. Wynikają one z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do treści opublikowanej 31 sierpnia br. zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Równocześnie do wprowadzonych zmian w Regulaminie BUR, dostosowane zostaną funkcjonalności systemu informatycznego BUR.

Prosimy o zapoznanie się z głównymi zmianami w Regulaminie BUR.

Zmieniony regulamin wszedł w życie 01.01.2022 r. prosimy o stosowanie się do jego zapisów.

Zakres zmian (plik do pobrania):

Podobne wpisy:

Zwiększenie alokacji w otwartym naborze K50
Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023