Nowe nabory w ramach projektu Przepis na Rozwój 3!

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje na temat nowych naborów w ramach projektu Przepis na Rozwój 3!

Nabór K5

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie Przepis na rozwój 3, chcących przeszkolić pracowników, którzy są w wieku 50 plus.

Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – wytyczne dotyczace realizacji usług zdalnych).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis Na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał dotychczas wsparcia w ramach projektu Przepis Na Rozwój 3.

Data naboru: 06.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 6 września 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Lista rezerwowa: alokacja x 10

Nabór K6

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie Przepis na rozwój 3, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – wytyczne dotyczace realizacji usług zdalnych).

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis Na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane. Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie) i oświadczenie mówiące o tym, że MŚP nie otrzymał dotychczas wsparcia w ramach projektu Przepis Na Rozwój 3.

Data naboru: 07.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 6 września 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Lista rezerwowa: alokacja x 10

Dodatkowe informacje:

  • Kwalifikowane są zarówno usługi stacjonarne jak i zdalne.
  • Wszystkie usługi zdalne będą kontrolowane przez Operatora oraz część usług stacjonarnych.

Podobne wpisy:

Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – sierpień 2023
Nowe terminy naborów w ramach projektu Przepis na Rozwój – maj-czerwiec 2023