Nabory dedykowane – sierpień 2019 r.

Trzy nabory dedykowane czekają nas na finiszu projektu Przepis na Rozwój 1

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom przedsiębiorców oraz stosując się do zaleceń Instytucji Zarządzającej, ogłaszamy następujące nabory:

20 sierpnia 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla MŚP, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 1.

Alokacja: 33 000 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 10.11.2019.

Ze względu na kończący się projekt usługę należy rozliczyć do 24 listopada 2019 roku.

21 sierpnia 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP, które chcą przeszkolić pracowników 50+ (którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1)

Nabór skierowany jest do wszystkich MŚP, które chcą przeszkolić określoną grupę pracowników, spełniającą łącznie dwa warunki:

  • pracownicy są w wieku 50 +,
  • do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1.

Spełnienie obu warunków jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Przeszkolenie osób zatrudnionych w wieku poniżej 50 lat oraz pracowników, którzy otrzymali już wsparcie w ramach projektu (zostali zapisani na usługi rozwojowe w projekcie Przepis na Rozwój 1 w BUR) nie będą kwalifikowane. Na etapie podpisywania umowy wymagane będzie podpisanie oświadczenia, w którym MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 + (osób, które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR osiągnęły 50 lat lub więcej) i którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1.

Alokacja: 34 000 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 10.11.2019.

Ze względu na kończący się projekt usługę należy rozliczyć do 24 listopada 2019 roku.

22 sierpnia 2019, godz. 8.00

Nabór dedykowany dla nowych MŚP, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne i w ramach projektu skorzystają ze wsparcia doradczego na realizacje i wdrożenie planu rozwoju lub planu restrukturyzacji

Nabór dedykowany dla MŚP spełniających łącznie trzy warunki:

  • są w trakcie procesów restrukturyzacyjnych,
  • do tej pory nie otrzymały wsparcia w ramach projektu Przepis na Rozwój 1,
  • zadeklarowały wykonanie i wdrożenie planu rozwoju/planu restrukturyzacji w projekcie.

Restrukturyzacja rozumiana jest jako proces systemowych zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa (K. Wanielista, I. Miłkowska, Słownik menedżera).

Projekt zapewnia wsparcie  przedsiębiorcy (który znalazł się w sytuacji kryzysowej) w postaci m. in. wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji.

Przez opracowanie i wdrożenie planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji uznaje się opracowanie dokumentu, a także rozpoczęcie działań w nim założonych (w przypadku planów wieloletnich).

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest oświadczenie MŚP na etapie podpisywania umowy o przechodzeniu procesów restrukturyzacyjnych wraz z deklaracją zrealizowania w ramach projektu wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju. Na etapie rozliczania usługi obligatoryjne jest złożenie oświadczenia  potwierdzającego opracowanie planu rozwoju oraz fakt jego wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Alokacja: 33 000 bonów krótkoterminowych

Termin ważność bonów: 10.11.2019.

Ze względu na kończący się projekt usługę należy rozliczyć do 24 listopada 2019 roku.

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3