Informacja dotycząca ważności bonów i terminów na rozliczenie usług

Operator HRP Group Sp. z o.o prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na okres ważności bonów w naborach: 15, 16 i 17 w projekcie Przepis na Rozwój 1, których start zaplanowano odpowiednio na 20, 21 i 22 sierpnia 2019 roku.

Informujemy, że termin ważności bonów upływa 10 listopada 2019 roku. Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów.

Z uwagi na zbliżający się koniec realizacji projektu informujemy również, że ostateczny termin rozliczenia wszystkich usług rozwojowych, dofinansowanych w ramach projektu, to 24 listopada 2019 roku. Prosimy zatem o przesyłanie na bieżąco wszystkich rozliczeń.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022