33 mln zł w 3 edycji projektu „Przepis na Rozwój”

Pozyskaliśmy kolejne środki na wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego. Nasz wniosek „Przepis na Rozwój 3” uzyskał najwyższą liczbę punktów przyznawanych przez Komicję Oceny Projektów, a tym samym rekomendację do przyznania dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 33 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów, powołanej dla konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nasz wniosek na trzecią edycję projektu „Przepis na Rozwój”, z wynikiem 131,5 pkt, znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia. Dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego oznacza to kolejne 33 mln złotych na zwiększenie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników, a tym samym wzrost konkurencyjności firmy. Łącznie, uwzględniając wszystkie 3 edycje projektu „Przepis na Rozwój” za naszym pośrednictwem do MŚP z terenu województwa łódzkiego trafi prawie 100 mln złotych.

Pierwszy nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 3” prawdopodobnie zostanie ogłoszony w listopadzie 2019 roku.

Podobne wpisy:

Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3