Strona główna

Projekt: PRZEPIS NA ROZWÓJ

O PROJEKCIE
PRZEPIS NA ROZWÓJ.

Projekt „Przepis na Rozwój” jest skierowany do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich łódzkich przedsiębiorstw, którzy chcą rozwijać firmę i zwiększać kompetencje. Opiera się na dofinansowaniu usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, coaching, studia podyplomowe itp.) nawet do 80% ich wartości, w ramach tzw. bonów rozwojowych.

Dzięki bonom można dofinansować usługę rozwojową wybraną wedle uznania przedsiębiorcy. Usługi, które są dofinansowane dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR) lub poprzez kontakt ze współpracującą z Twoją firmą szkoleniową lub doradczą.

Zachęcamy do udziału w Projekcie „Przepis na Rozwój”! Niezbędne informacje znajdziesz poniżej.

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY.

KORZYŚCI.

JAK TO ZROBIĆ, czyli KROK PO KROKU.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

UCZESTNICY.

Pracownicy i przedsiębiorcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

ZAREJESTRUJ SIĘ W BUR!

WEŹ UDZIAŁ
W PROJEKCIE

JUŻ TERAZ!

ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE PNR

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Poniżej kilka pytań wraz z odpowiedziami. Jeśli nie widzisz swojego pytania kliknij przycisk „Więcej pytań i odpowiedzi”. Jeśli chcesz zadać pytanie, którego nie ma w pliku, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Nabory do projektu prowadzone są co 2 miesiące.

Każdy przedsiębiorca może aplikować o bony dowolną liczbę razy – oczywiście w ramach przysługujących mu limitów.

Nabór zostanie zamknięty, kiedy liczba zgłoszeń przekraczać będzie wielokrotność założonej alokacji.

Limity wsparcia wynoszą: 7.200 na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72.000 zł, małe przedsiębiorstwo – 240.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 600.000 zł.

ODKRYJ WIĘCEJ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

FISZKA PROJEKTOWA.

Garść informacji o Projekcie, w tym okres realizacji projektu.

Projekt „Przepis na Rozwój” nr RPLD.10.02.01–10–B001/17

„Przepis na Rozwój” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Group” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców; Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu oraz Fenix Poland Sp. z o.o. – partner technologiczny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Projekt skierowany jest do 1 000 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 100 mikro/małych/średnich przedsiębiorców będzie objętych usługami rozwojowymi w związku z przechodzeniem procesu restrukturyzacyjnych, 1 500 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 2 000 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro Projektu znajduje się pod adresem 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19A.

01-09-2017 / 31-12-2019.

Celem projektu „Przepis na Rozwój” jest zwiększenie konkurencyjności min. 50% z 1000 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 50% z 5000 ich pracowników objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2019 roku (w tym 2700 pracowników objętych wsparciem do końca 2018 roku).

Główne rezultaty projektu:

  • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 50% MŚP objętych wsparciem
  • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 50% osób objętych wsparciem
  • wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji bonów
  • opracowanie i wdrożenie planów rozwojowych/restrukturyzacji przez min. 70% mikro/małych/średnich przechodzących procesy restrukturyzacyjne objęte wsparciem.

41 717 930,10 zł

AKTUALNOŚCI.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

DO POBRANIA.

ZOBACZ
JAK WYPEŁNIĆ:

LIDER I PARTNERZY.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

INFOLINIA PROJEKTU.
(42) 208-06-06
Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
Lub wyślij wiadomość przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez HRP Group Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od HRP Group Sp. z o.o.