Zmiana numeru konta

Informujemy, że zmieniły się numery kont projektowych projektu Przepis na Rozwój 1 oraz Przepis na Rozwój 2.

Przypominamy, że dla nowych naborów w projekcie Przepis na Rozwój 1, tj. nabór 15, 16 i 17 (rozpoczętych odpowiednio 20, 21 i 22 sierpnia 2019 roku) wkład własny należy wpłacać na nowy numer konta (podany w nowo zawieranych umowach wsparcia).

Nr konta Przepis na rozwój:

Mbank 07 1140 1108 0000 2392 2700 1003

Nr konta Przepis na rozwój 2:

Mbank 77 1140 1108 0000 2392 2700 1004

Podobne wpisy:

Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3
Nowy załącznik nr 8 do Umowy Wsparcia od naborów K32, K33 i K34