Bon zmienia wszystko, czyli „Przepis na Rozwój” w liczbach

Ponad 7.500 uczestników, prawie 1.200 szkoleń i 360.856 rozdystrybuowanych bonów rozwojowych – tak wygląda statystycznie podsumowanie dotychczasowej efektywność projektu „Przepis na Rozwój”, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności firm z sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego. Drogę do wzrostu efektywności i mocniejszej pozycji na rynku stanowi podnoszenie kwalifikacji i wzrost kompetencji pracowniczych. Czy Polacy wiedzą, że kursy i szkolenia to sposób na biznesowy sukces?

Świadomi pracodawcy już dawno dostrzegli korzyści płynące z inwestowania w rozwój kadr i stałego podnoszenia poziomu kompetencji swoich pracowników. To, co niegdyś było domeną dużych, międzynarodowych korporacji, posiadających sprawnie działające działy HR: jasno określona ścieżka rozwoju zawodowego pracownika i precyzyjny plan szkoleń – coraz częściej adoptowane jest na potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Taką sytuację wymusza z jednej strony rynek pracy, gdzie coraz częściej to pracownik dyktuje warunki zatrudnienia, z drugiej – ciągły postęp technologiczny. W tych realiach gospodarczych bon rozwojowy staje się niezwykle użytecznym narzędziem wzmacniającym konkurencyjność przedsiębiorstwa.

– W poprzednim okresie programowania firmy same ubiegały się o środki unijne. Odpowiedni wniosek trzeba było napisać, zrealizować i poprawnie rozliczyć – spełniając przy tym wiele wymogów formalnych. Dla MŚP było to kłopotliwe i często wiązało się z koniecznością zatrudniania dodatkowych pracowników wyłącznie do obsługi takiego wniosku. Wprowadzenie bonów rozwojowych i sprawdzonych operatorów takich projektów diametralnie uprościło procedury. Teraz to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami, a firma, która chciałaby skorzystać z dofinansowania, otrzymuje szkolenie prawie „szyte na miarę” – wyjaśnia Jakub Kobyliński, Dyrektor ds. Jakości w firmie HRP.

Na czym polega dofinansowanie usług rozwojowych: kursów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz usług doradczych w ramach projektu „Przepis na Rozwój”? By aplikować o bony rozwojowe przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych PARP, a następnie na platformie www.przepisnarozwoj.pl – ta druga rejestracja odbywa się automatycznie – wystarczy podać nr NIP firmy, by system pobrał dane z BUR. Wniosek o dofinansowanie składa się elektronicznie, określając status przedsiębiorcy, kryteria preferencyjne, rodzaj pomocy i liczbę bonów (wielkość oczekiwanego wsparcia). Operator programu dokonuje weryfikacji wniosku w ciągu pięciu dni roboczych - w wyniku jej pozytywnego zakończenia firma otrzymuje wsparcie dedykowanego Doradcy Lokalnego, który pomoże w skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu umowy. Po jej podpisaniu i wpłaceniu wymaganego wkładu własnego, bony pojawią się na koncie przedsiębiorcy w systemie. Pozostaje tylko wybrać rodzaj kursu lub szkolenia i cieszyć się z nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.

– W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy potrzeby rozwojowe przedsiębiorców i ich pracowników stają się wysoce zindywidualizowane i wymagają każdorazowo doboru innych form kształcenia, zarówno pod kątem tematyki, jak i formuły. Dlatego, tworząc założenia projektu „Przepis na Rozwój”, postawiliśmy nie na gotowy produkt w postaci szkolenia, a na bon rozwojowy. Teraz to przedsiębiorca decyduje, jaką usługę wykupi – która z nich będzie najbardziej korzystna dla rozwoju jego przedsiębiorstwa i przyniesie najwięcej korzyści jego pracownikom. Jedynym warunkiem skorzystania z kursu lub szkolenia jest jego obecność w Bazie Usług Rozwojowych, a że wybierać można spośród ponad 28 tys. pozycji, bez trudu dopasujemy właściwą usługę do własnych potrzeb – wyjaśnia Jakub Kobyliński.

Godzina szkolenia kwalifikowana w projekcie może być warta maksymalnie 60 zł – właśnie tyle wynosi wartość jednostkowego bonu. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest także wnieść wkład własny. Dla mikro i małych przedsiębiorstw kształtuje się on na poziome 20%, a dla średnich – 30% w pierwszej edycji projektu i 50% w drugiej – ale jeśli spełniają określone kryteria, wkład ten może zostać obniżony do 20%. Dłuższe lub specjalistyczne szkolenia mogą być droższe, wtedy nadwyżkę pokrywa przedsiębiorca.

– Jeśli spojrzymy na statystyki projektu, to do tej pory wzięło w nim udział ponad 3.500 indywidualnych uczestników, czyli część osób brała udział w dofinansowanych przez nas szkoleniach dwu a nawet trzykrotnie. Zezwala na to regulamin, ponieważ aplikować o środki można wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu: 7.200 PLN na osobę, uzależnionego dodatkowo od wielkości przedsiębiorstwa. Świadczy to o ogromnej potrzebie szkoleń i ciągłego doskonalenia umiejętności, kompetencji pracowniczych i chęci zdobywania nowej wiedzy – mówi ekspert firmy HRP.

Inwestycja w kadry staje się więc inwestycją w rozwój firmy. Pracownik, któremu pracodawca zapewnia możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach czy warsztatach, czuje się zauważony i doceniony, a równocześnie znacznie bardziej utożsamia się z firmą. Staje się jej integralną częścią – ma poczucie przynależności do przedsiębiorstwa, które współtworzy i które potrzebuje jego zdolności, umiejętności i doświadczenia. Równocześnie, dla wielu pracowników udział w szkoleniach to możliwość spełnienia zawodowych ambicji, samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia, kursy i studia podyplomowe mogą też pełnić ważną funkcję motywacyjną – stać się formą nagrody za dobrą pracę i sposobem na wyróżnienie.

W obliczu efektów pierwszej edycji projektu i pytań o dostępność bonów nie pozostaliśmy bierni. 20 listopada rozpoczęliśmy drugą edycję projektu, ogłaszając nabór na 100.000 bonów krótkoterminowych. W ciągu 4 tygodni otrzymaliśmy 222 wnioski na 83.530 bonów – informuje Jakub Kobyliński.

Druga edycja projektu to doskonała okazja dla tych, którzy w ramach świątecznego prezentu pragną podarować swojemu przedsiębiorstwu wzrost konkurencyjności i jeszcze mocniejszą pozycję na rynku. Przepis na Rozwój 2 zainteresuje również MŚP, które osiągnęły już próg wsparcia przysługującego im w pierwszej edycji projektu – kolejny etap przedsięwzięcia to nowe limity i kolejna szansa na otrzymanie dofinansowania.