Nowe nabory w ramach projektu PnR 3 – kwiecień ’21

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe nabory w ramach projektu Przepis na Rozwój.

 

Nabór K16

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej).

Data naboru: 12.04.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 889 840,00 zł

Ilość bonów: 12 712 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 11 lipca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

 

Nabór K17

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) (Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).

Data naboru: 14.04.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł

Ilość bonów: 7 211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 13 lipca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

 

Nabór K18

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej (usługi zdalne musza być realizowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa publikowanych przez rząd).

Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

Data naboru: 16.04.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 1 540 000,00 zł

Ilość bonów: 22 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 15 lipca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3