Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – kwiecień 2020

Szanowni Państwo, informujemy o nowych naborach realizowanych w ramach projektu Przepis na Rozwój 3.

Nabór K3

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany na usługi realizowane w formie zdalnej dla MŚP chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus .

  • Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP chcących przeszkolić określoną grupę pracowników w formie zdalnej.
  • Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników w wieku 50 plus.
  • Warunki te są wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów.
  • Szkolenia pracowników zapisanych na szkolenia w tym naborze w wieku poniżej 50 lat nie będą kwalifikowane. Usługi realizowane w formie stacjonarnej nie będą kwalifikowane.
  • Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników w wieku 50 plus (tzn. osób które w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR były w wieku 50 lat lub więcej) oraz wyłącznie w formie zdalnej.

Opis zmian w Regulaminie projektu Przepis na rozwój 3 oraz Wytyczne dotyczące realizacji usług w formie zdalnej znajdują się: https://przepisnarozwoj.eu/kolejne-zmiany-w-regulaminie-rekrutacji-do-projektu-przepis-na-rozwoj-2-i-3/.

Data naboru: 21.04.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 24 lipca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Lista rezerwowa: alokacja x 10

 

Nabór K4

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany na usługi realizowane w formie zdalnej dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

  • Nabór dedykowany dla wszystkich MŚP chcących przeszkolić określoną grupę pracowników w formie zdalnej.
  • Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach.
  • Warunki te są wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów.
  • Wymagane będzie oświadczenie do umowy gdzie MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach (Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) oraz wyłącznie w formie zdalnej. Stopień uzyskanego wykształcenia jest ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie. Usługi realizowane w formie stacjonarnej nie będą kwalifikowane.

Opis zmian w Regulaminie projektu Przepis na rozwój 3 oraz Wytyczne dotyczące realizacji usług w formie zdalnej znajdują się: https://przepisnarozwoj.eu/kolejne-zmiany-w-regulaminie-rekrutacji-do-projektu-przepis-na-rozwoj-2-i-3/.

Data naboru: 22.04.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 770 000 zł

Ilość bonów: 11 000 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 25 lipca 2020 r. (termin zakończenia realizacji usług)

Lista rezerwowa: alokacja x 10

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3