Nabór dedykowany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu przedsiębiorców oraz stosując się do zaleceń Instytucji Zarządzającej  informujemy, że kolejny nabór na bony krótkoterminowe w projekcie Przepis na rozwój 2 (który zostanie uruchomiony 17 czerwca o godzinie 8.00) będzie dedykowany MŚP, które do tej pory nie brały udziału w projekcie Przepis na Rozwój 2.

Oznacza to, że rozpatrywane będą wnioski tylko i wyłącznie firm nie korzystały do tej pory ze wsparcia w projekcie Przepis na Rozwój 2 (nie podpisały umów wsparcia w ramach projektu i nie skorzystały z usług rozwojowych). Wnioski firm, które były już uczestnikami projektu i korzystały ze wsparcia będą odrzucane.

Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy decyzję o zwiększeniu alokacji do kwoty 6 mln zł – do Państwa dyspozycji będzie 100.000 bonów krótkoterminowych.

  • Alokacja – 100.000 bonów.
  • Data najpóźniejszego startu – 17.10.2019.
  • Data najpóźniejszego końca – 30.09.2019.

Podobne wpisy:

Nowy nabór w projekcie Przepis na Rozwój 3 – 1 sierpnia 2022
Aktywny nabór w Projekcie Przepis na Rozwój 3